Algemene voorwaarden

Algemeen

· Rozmeen is ingeschreven bij de kvk onder nummer 80173667 en is gevestigd te Almere.

· Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rozmeen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Levering en retouren

· Levering zal plaatsvinden binnen 3 werkdagen. Tenzij anders aangegeven is (bijvoorbeeld producten die op bestelling worden gemaakt).

· De geschatte levertijd van 3 dagen is indicatief en kan niet worden gegarandeerd.

· Producten kunnen op afspraak ook in Almere worden opgehaald.

· Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Rozmeen te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven en het betaalde bedrag wordt teruggestort.

· Het product kan dan goed ingepakt geretourneerd worden aan:

Rozmeen

Boelijn 230

1319 DP Almere

Nederland

· Rozmeen behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren en/ of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Rozmeen of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

· Rozmeen is niet aansprakelijk voor producten die tijdens retourneren zoek of beschadigd zijn geraakt.

· Producten die op bestelling zijn gemaakt kunnen niet worden geretourneerd.

Betalen en verzenden

· Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).

· Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

· Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan. Betaling is ook mogelijk via iDeal.

· Voor verzendingen binnen Nederland worden standaard €7,25 verzendkosten in rekening gebracht en pakketten worden verzonden met Post.nl met track and trace. Voor internationale bestellingen worden aangepaste verzendkosten berekend.

· Om het milieu zo min mogelijk te belasten (her) gebruiken wij inpakmateriaal. Hierdoor is het mogelijk om een product verstuurd te krijgen in een gebruikte doos en gebruiken wij zo min mogelijk plastic tenzij dit nodig is om breekbare objecten te beschermen.

Privacy

· Indien u een bestelling plaatst bij Rozmeen dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Rozmeen. Rozmeen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden wel worden deze gegevens gebruikt bij de uitvoering van de bestelling van de klant.

· Rozmeen respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Afbeeldingen en specificaties

· Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Rozmeen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

· Rozmeen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

· Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Rozmeen. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

· Rozmeen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Rozmeen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Communicatie

· Rozmeen is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Rozmeen, dan wel tussen Rozmeen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Rozmeen.

Klachten/vragen

· Alle klachten en vragen in verband met de levering, kwaliteit en hoedanigheid van het artikel, zullen door Rozmeen serieus in behandeling worden genomen. En kunnen gemaild worden naar info@rozmeen.com of info@rozmeen.nl